23 Mart 2022

Türkiye’de Demokrasi, Güvenlik, Devlet Algısı

Türkiye’de Demokrasi, Güvenlik, Devlet Algısı

EVREN BALTA & HATEM ETE

İnsanlık; küreselleşme, yeni teknolojiler, iklim değişikliği gibi herkesi yatay kesen dinamiklerin yanı sıra her bir ülkeyi farklı şekillerde etkileyen göç, terör, radikalleşme, eşitsizlik, yoksulluk gibi gelişmeler üzerinden yeni bir tecrübe yaşıyor. Bu tecrübe, birbirinden farklı düzeylerde de olsa, her ülke ve toplumun bilgi, olgu ve değer ile ilişkilerini yapısal olarak dönüştürüyor.

Geniş kitlelerin devlete, siyasete, demokrasiye ve demokratik kurumlara duyduğu güven azalıyor. Siyasete, siyasal partilere ve siyasetçilere yönelik mesafe; siyasette uzlaşma eğilimlerine yönelik kuşku; ana çatışmanın elitler ile halk arasında olduğunu düşünmek; kendi oy verdiği partiyi halkın tek ve en güçlü temsilcisi olarak görmek ve kurumlara olan derin güvensizlik bütün dünyada yaygınlaşmış durumda.

Ankara Enstitüsü ve İstanbul Politikalar Merkezi olarak Türkiye’nin de yakından hissettiği bu dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerini anlamaya, bu dinamiklerin ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşimini değerlendirmeye yönelik olarak Eşikteki Türkiye başlığı altında ortak bir araştırma ve etkinlik serisi düzenliyoruz.

Bu çerçevede, üç ayda bir toplumun siyasal eğilimlerinde yaşanan değişim ve dönüşümü anlamaya yönelik kamuoyu araştırmaları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Türkiye’de Demokrasi, Güvenlik ve Devlet Algısı başlıklı bu araştırma, bu çabanın ilk ürünü.

PANORAMATR tarafından gerçekleştirilen araştırmayı İPM Kıdemli Uzmanı Evren Balta ve Ankara Enstitüsü Direktörü Hatem Ete değerlendirdi.

RAPORA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

RAPORLAR
About EVREN BALTA & HATEM ETE
SWITCH THE LANGUAGE


WHO WE ARE

The Ankara Institute is located in Ankara, Turkey. Our teams include academics, former members of the parliament, senior advisers to the Turkish prime ministers and ministers, analysts from prominent think-tanks, NGO directors, and media professionals with many years of experience. We do have extensive experience of working and partnering with leading global think-tanks, NGOs, international organizations, and governmental institutions.