5 Temmuz 2022

Türkiye’de Milliyetçilik Algısı

Türkiye’de Milliyetçilik Algısı

FERHAT KENTEL & HATEM ETE

İnsanlık küreselleşme, yeni teknolojiler, iklim değişikliği gibi herkesi yatay kesen dinamiklerin yanı sıra her bir ülkeyi farklı şekillerde etkileyen göç, terör, radikalleşme, eşitsizlik, yoksulluk gibi gelişmeler üzerinden yeni bir tecrübe yaşıyor. Bu tecrübe, birbirinden farklı düzeylerde de olsa, her ülke ve toplumun bilgi, olgu ve değer ile ilişkilerini yapısal olarak dönüştürüyor.

Bu dönüşüm sürecini anlamaya ve ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşimini değerlendirmeye ihtiyaç var.

Ankara Enstitüsü ve İstanbul Politikalar Merkezi olarak Türkiye’nin de yakından hissettiği bu dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerini anlamaya yönelik olarak Eşikteki Türkiye başlığı altında ortak bir araştırma ve etkinlik serisi düzenliyoruz.

Her ay gündemdeki gelişmeleri ve bu gelişmelerin toplumsal, siyasal ve jeopolitik yansımalarını değerlendirmeyi amaçlayan ortak toplantıların yanısıra toplumun siyasal eğilimlerinde yaşanan değişim ve dönüşümü anlamaya yönelik kamuoyu araştırmaları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Mart 2022’de Evren Balta ve Hatem Ete imzasıyla yayınladığımız Türkiye’de Demokrasi, Güvenlik ve Devlet Algısı başlıklı araştırma/rapor bu çabanın ilk ürünüydü.

Elinizdeki araştırma/rapor üzerinden de Türkiye’de Milliyetçilik Algısı’nı anlamaya çalışıyoruz. Ferhat Kentel ve Hatem Ete imzalı bu raporda, gündelik yaşamımızda ve siyasi tartışmalarda ağırlığı artan milliyetçiliğin toplumsal dinamiklerine ilişkin önemli, dikkat çekici veriler bulacağınıza inanıyoruz.

Araştırmadaki bulguların toplumdaki milliyetçi eğilimlerin doğru anlaşılmasına katkıda bulunacağını umuyoruz.

RAPORLAR
About FERHAT KENTEL & HATEM ETE
SWITCH THE LANGUAGE


WHO WE ARE

The Ankara Institute is located in Ankara, Turkey. Our teams include academics, former members of the parliament, senior advisers to the Turkish prime ministers and ministers, analysts from prominent think-tanks, NGO directors, and media professionals with many years of experience. We do have extensive experience of working and partnering with leading global think-tanks, NGOs, international organizations, and governmental institutions.